ก.แรงงาน ประชุม คกก.ค่าจ้าง

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๙ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ โดยได้มีการนำเสนอเรื่องในที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน ผลการตรวจแรงงาน เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ ข้อมูลจำนวนผู้สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง การบรรจุงาน และความต้องการแรงงาน การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงสรุปผลการดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงแรงงาน

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube