ก.แรงงาน ประชุม คกก. อำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561ที่ เวลา 10.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ณ ห้องประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงแรงงาน

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube