ก.แรงงาน ประชุมการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน

 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจัดเวรอำนวยการและจัดเวรกิจกรรมร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑ รวมถึงจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้า ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงแรงงาน

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube