ก.แรงงาน เตรียมเวที WorldSkills Thailand 2018 คัดเยาวชนมีฝีมือสู่ระดับนานาชาติ

    รมว.แรงงาน แถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแก่เยาวชน ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพื่อแข่งขันระดับนานาชาติ รองรับตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

   พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018) ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 – 2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ วันนี้ (13 มี.ค. 61) โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาจัดการแข่งขันและพัฒนารูปแบบการแข่งขัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงทักษะฝีมือให้เป็นที่รับรู้ของประชาชนทั่วไป สนับสนุนให้แรงงานไทยมีความพร้อมที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชน และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานให้ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สำหรับเยาวชนที่ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะได้รับคัดเลือกไปการแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ โดยในช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และมีกำหนดการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เยาวชนที่เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้ มีอายุระหว่าง 15 - 24 ปี ซึ่งเป็นเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับภาคจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 375 คน 28 สาขาอาชีพ อาทิ สาขาแมคคาทรอนิกส์ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC สาขาสีรถยนต์ สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงแรงงาน

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube