‘บิ๊กอู๋’ มั่นใจสแกนม่านตาแรงงานประมงสมุทรสาคร 5 หมื่นคน เสร็จทัน 24 มีนา

           รมว.แรงงาน ลงพื้นที่สมุทรสาครตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนส่งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (โมบายทีม) ไปยังสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก จัดเก็บข้อมูลและสแกนม่านตาแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แปรรูปสัตว์น้ำ และต่อเนื่องประมงทะเล เผย พอใจผลการดำเนินงาน มั่นใจแรงงานประมงในสถานประกอบการ 43 แห่ง 5 หมื่นคน จะดำเนินการสแกนม่านตาให้แล้วเสร็จภายใน 24 มี.ค. ที่เหลือ 2 หมื่นคนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทัน 31 มี.ค.61

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์อัตลักษณ์แรงงานประมง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลและสแกนม่านตา (Iris Scan System) ในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก อาทิ บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีแรงงานต่างด้าวที่จะต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและสแกนม่านตา จำนวน 838 คน และบริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จำนวน 128 คน
        การลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินการจากการปรับแผนการปฏิบัติงานในการจัดเก็บข้อมูลและสแกนม่านตาแรงงานต่างด้าวจังหวัดที่มีแรงงานในกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่องที่เหลืออยู่ให้ดำเนินการแล้วเสร็จทันกำหนด โดยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (โมบายทีม) ลงพื้นที่สถานประกอบการเพื่อจัดเก็บข้อมูลและสแกนม่านตา (Iris Scan System) ในจังหวัดที่มีความหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แปรรูปสัตว์น้ำ และต่อเนื่องประมงทะเล
         สำหรับจังหวัดสมุทรสาครเป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวน 292,854 คน ในกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่องจำนวน 104,207 คน เป้าหมายดำเนินการ 85,411 คน โดยได้จัดเครื่องสแกนม่านตา 12 เครื่อง เจ้าหน้าที่เครื่องละ 8 คน ใช้เวลาดำเนินการคนละ 1-2 นาที สามารถดำเนินการได้เครื่องละ 500 คนต่อวัน ซึ่ง พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยืนยันว่าแรงงานในสถานประกอบการ 43 แห่ง 5 หมื่นคน จะสามารถดำเนินการสแกนม่านตาให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ 24 มี.ค. ที่เหลืออีก 2 หมื่นคน ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวกิจการประมงในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 100 คนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทัน 31 มี.ค.61 ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลและสแกนม่านตา โดยได้กำชับให้กรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนดำเนินการให้สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง/ผู้ประกอบการ เพื่อให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคมนี้”

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงแรงงาน

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube