นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานวินิจฉัยและระบบเงินทดแทนประจำปี 2561 รุ่นที่ 2

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานวินิจฉัยและระบบเงินทดแทนประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม” เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยและสั่งจ่ายเงินทดแทนแก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube