สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้งที่ 24/2561

สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้งที่ 24/2561 โดยมี นายมนัส แจ่มเวหา ประธานคณะกรรมการ และนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุมได้รับการบรรยายสรุปจากฝ่ายเลขานุการในภาพรวม พร้อมพิจารณากรณีเจ็บป่วย  ว่างงาน และทั่วไป ซึ่งการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ทั้งหมด 30 เรื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม อำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube