คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับกลางและระดับอาวุโสที่ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารจัดการในการให้บริการลูกค้าของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างของประเทศเนปาล ( Employee Provident Fund of Nepal) พร้อมผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีอาเซียน (AIT) ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานประกันสังคม

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับกลางและระดับอาวุโสที่ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารจัดการในการให้บริการลูกค้าของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างของประเทศเนปาล ( Employee Provident Fund of Nepal) พร้อมผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีอาเซียน (AIT)  ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานประกันสังคม โดยรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมระบบประกันสังคมของประเทศไทย และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในการดูแลลูกค้า เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยมีนางทิพวรรณ กลิ่นแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ และเจ้าหน้าที่จากกองนโยบายและแผนงาน และสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บรรยาย

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube