นางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางอารมย์ พรหมสามพราน ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

นางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางอารมย์ พรหมสามพราน ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นรางวัลการให้บริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐมีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมีมาตรฐานในการพัฒนาหรือยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube