พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบ 25 ปี “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาแรงงานสู่ไทยยั่งยืน ”พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน และผู้เกษียณอายุราชการ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบ 25 ปี “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาแรงงานสู่ไทยยั่งยืน ”พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน และผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมในพิธีภายในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลิตภาพแรงงานกับการจัดอันดับขีดความสามารถ” การร่วมแสดงความยินดีจากผู้แทนองค์กร หน่วยงาน และสหภาพต่างๆ และรับมอบอุปกรณ์เด็กเล่น เพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์สวัสดิการส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานของบุคลากรกระทรวงแรงงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ บริเวณชั้น 1 และ ห้องจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube