สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้งที่ 23/2561 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการอุทธรณ์ ชุดที่ 13

สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้งที่ 23/2561 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของ คณะกรรมการอุทธรณ์ ชุดที่ 13  ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมี นายมนัส แจ่มเวหา เป็นประธานคณะกรรมการ และนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นฝ่ายเลขานุการ ในการนี้ ที่ประชุมได้รับการบรรยายสรุปจากฝ่ายเลขานุการในภาพรวมการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ พร้อมพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์กรณีทั่วไป กรณีเกี่ยวกับการแพทย์และมีการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ทั้งหมด 30 เรื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม อำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube