นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ASEAN TVET CONFERENCE 2018

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ASEAN TVET CONFERENCE 2018 โดย เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมในพิธี ณ ห้องจูปิเตอร์ บอลรูม 4-6   

การจัดการประชุมทางวิชาการ ASEAN TVET CONFERENCE คู่ขนานไปในระหว่างที่มีการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน  เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ (TVET) และการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในการนี้ศูนย์สารนิเทศร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม พร้อมเล่นเกมแจกของรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561  ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี    

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube