“ผู้ตรวจฯดวงพร รับหนังสือข้อเรียกร้องจาก คกก.บริหารสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ”

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม รับหนังสือข้อเรียกร้องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ส.ร.น. (HomeNet Thailand Association)เกี่ยวกับข้อเสนอการพัฒนาสิทธิประโยชน์ ของผู้ประกันตนมาตรา 40 สร้างความเท่าเทียมเท่ากับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 33 และทางสำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น เพื่อร่วมผลั

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube