“สปส.จ.เพชรบุรีร่วมโครงการ"เพชรบุรี เข้มแข็ง รักเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์"”

สปส.จ.เพขรบุรี ร่วมโครงการ "เพชรบุรี เข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญานประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน และรวมพลังต่อต้านยาเสพติดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร พร้อมร่วมแจกถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน มีนางสาวบุษกร วงษ์สุวรรณ ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงานและร่วมเเจกถุงยังชีพ ในการนี้ ศสน.สปส.เล่นเกมแจกของรางวัล

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube