“เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ตรวจเยี่ยมการบริการของสายด่วน 1506”

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล ลธ.สปส.ตรวจเยี่ยมการบริการของสายด่วน 1506 ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เพื่อรับฟังระบบการทำงานของ Contact Center รับทราบปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมให้กำลังใจแก่พนักงาน Contact Centerโดยมีผู้ติดต่อผ่านสายด่วน 1506 จำนวน 6,986 ราย แบ่งเป็น 3 ลำดับแรกคือ 1. ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน จำนวน 2,607 ราย 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 7 กรณี จำนวน 1,982 ราย 3. การสมัครและการส่งเงินสมทบ มาตรา 39

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube