“รองเลขาฯ พรพรรณ ให้การต้อนรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากประเทศบังคลาเทศ”

นางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สปส.ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน (Ministry of Labour and Employment) ประเทศบังคลาเทศ ซึ่งมาศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ สปส.สำนักงานใหญ่ และศฟง.ภาค 1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนเงินทดแทน และการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานของประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปส. ได้แก่ กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานกองทุนเงินทดแทน กองบริหารก

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube