“สำนักงานประกันสังคม จัดการประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ”

กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม จัดการประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ระหว่างผู้บริหารสำนักงบประมาณ และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม โดยมีนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเข้าร่วมหารือและรับฟังฯ เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube