“สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์สารนิเทศ จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 8/2560 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ”

สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์สารนิเทศ จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 8/2560 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม การเพิ่มสิทธิประโยชน์และกฎหมายใหม่ให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบการ สถานพยาบาล และสื่อมวลชนภายในจังหวัดพะเยา ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์ รวม 9 จังหวัด ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube