“พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุดรธานี”

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อม หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube