“พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาลจังหวัดปทุมธานี”

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงานและคณะ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชุมหัวหน้าส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ณ ห้องประชุม บัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังใหม่)

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube