“วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 27 ปี ประจำปี 2560”

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 27 ปี ประจำปี 2560ร่วมทำบุญพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมมอบโล่รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานประกันสังคมเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ สำนักงานประกันสังคม ตลอด 27 ปีที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม ได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆให้กับผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่องและยังคงมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ ผปต.ต่อไป

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube