แกลเลอรีวิดีโอ

โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน5-ประโยชน์ของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
วันที่ : 17/10/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน4-การอำนวยความสะดวกในส่วนของสำนักงานประกันสังคม
วันที่ : 17/10/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน3-ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องการทำงานของคนต่างด้าว
วันที่ : 17/10/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน2-กระทรวงแรงงานมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมดูแล 4 ศูนย์รับแจ้ง
วันที่ : 17/10/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน1-นโยบายการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวฯ
วันที่ : 17/10/2017

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube