แกลเลอรีวิดีโอ

โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน14-sso connect เช็คสิทธิประกันสังคม
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน13-นายจ้างจ่ายเงินสมทบผ่านระบบ E-Payment
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน12-รอบรู้สิทธิมาตรา 40
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน11-กรณีสงเคราะห์บุตร
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน10-เบิกค่าคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน9-กรณีออกจากงาน
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน8-เกษียณอายุ
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน7-คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา40
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน6-สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม
วันที่ : 20/12/2017

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube