แกลเลอรีวิดีโอ

โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน23-ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน นายจ้างต้องทำอย่างไร
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน22-ผลการประชุมประกันสังคมอาเซียน (ASSA)
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน21-กองทุนเงินทดแทน
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน20-ผู้ประกันตนมาตรา 39
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน19-ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน18-เตรียมพร้อมการประชุมประกันสังคมอาเซียน (ASSA)
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน17-ศูนย์รายงานตัวแรงงานต่างด้าว
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน16-เจ็บป่วย ฉุกเฉิน วิกฤต มีสิทธิทุกที่
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน15-ตรวจสุขภาพฟรี
วันที่ : 20/12/2017

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube