แกลเลอรีวิดีโอ

โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน32-สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน กรณีเสียชีวิต
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน31-คลินิกโรคจากการทำงาน บริการจากประกันสังคม
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน30-การขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน29-ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน28-ครบรอบ 27 ปี สำนักงานประกันสังคม
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน27-ครบรอบ 27 ปี ประกันสังคม
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน26-ไม่ได้ทำงานประจำ ทำประกันสังคมได้หรือไม่
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน25-ประกันสังคมคุ้มครองผู้ทุพพลภาพ
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน24-ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน แต่อาการยังไม่เกิดตอนนั้น
วันที่ : 20/12/2017

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube