แกลเลอรีวิดีโอ

โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน41-แจ้งข่าวเปลี่ยนสถานพยาบาลที่ออกจากระบบประกันสังคม
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน40-รักษาโรคไต สบายใจไร้กังวลกับประกันสังคม
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน39-โรคที่ยกเว้นการให้สิทธิในการรักษาจากประกันสังคม
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน38 -ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะกับประกันสังคม
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน37-ไม่มีบัตร มีสิทธิไหม
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน36-สิทธิรักษามะเร็ง จากประกันสังคม
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน35-สิทธิรักษาโรคร้าย จากประกันสังคม
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน34-รู้ยัง คุณเป็นผู้ประกันตนมาตราอะไร
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน33-ดูแลด้วยใจ ห่วงใยผู้ทุพพลภาพ
วันที่ : 20/12/2017

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube