แกลเลอรีวิดีโอ

โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน50-โครงการประกันสังคมมอบสุข ห่วงใยผู้ประกันตน
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน49-ประชาพิจารณ์ระบบบำนาญ ขยายอายุ 55 เป็น 60 ปี
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน48-ประกันสังคม มอบความสุข ทุกพื้นที่
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน47-บริการเอนกประสงค์ของรัฐ Government Smart Kiosk
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน46-ปฏิรูประบบบำนาญของประเทศไทย
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน45-สำนักงานประกันสังคม บริการด้วยใจ เพื่อผู้ประกันตน
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน44-สิทธิรักษาโรคหัวใจ สบายใจไร้กังวลกับประกันสังคม
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน43-เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข กับประกันสังคม
วันที่ : 20/12/2017

ประกันสังคมประกันสิทธิประกันสุข ตอน42-จากใจประกันสังคมถึงผู้ประกันตน
วันที่ : 20/12/2017

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube